Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz"

O nas

Witamy na stronie naszej Fundacji. Istniejemy od 1992 roku. Prowadzimy 13 szkół: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Katowicach, zespół małych wiejskich szkół na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (w Łutowcu, Moczydle, Postaszowicach i Tomiszowicach), szkoły podstawowe w Podzamczu (gmina Ogrodzieniec), Siamoszycach (gmina Kroczyce),  Łążku Ordynackim (woj. lubelskie), Jankowicach (woj. łódzkie), Golcach (woj. podkarpackie), szkołę podstawową i gimnazjum w Soli-Kiczorze (gmina Rajcza).

Od marca 2007 roku uruchomiliśmy 103 Małe Przedszkola na terenie województw śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i pomorskiego.

Zajmujemy się też kształceniem dorosłych. Od roku 2000 instytucjonalnie funkcjonuje Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”.

Kilka lat temu poszerzyliśmy naszą działalność o turystykę edukacyjną. Jurajskie Centrum Turystyki działa w najmniejszej szkole w Polsce -  w Łutowcu (gmina Niegowa).

Kolejny obszar naszych działań to Wydawnictwo „Elementarz”.

Wszystko, co czynimy obejmuje swoim zasięgiem szeroko pojętą edukację.

Tu jesteśmy

 

mapka


>> Wyświetl większą mapę

Last modified: Monday, 12 September 2011, 09:28 AM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego